Kierownik

lekarz Anna Jabłonowska – specjalista rehabilitacji medycznej II stopnia.


Zastępca kierownika

mgr Elżbieta Zimmermann-Sztandur – specjalista rehabilitacji ruchowej II stopnia