KINEZYTERAPIA DOROSŁYCH
 • GODZINY: 7.00 – 17.00
 • GABINET NR 4
KONTAKT
 • 58 775-03-37 WEW. 34
ZABIEGI:
 • ĆWICZENIA CZYNNE W ODCIĄŻENIU
 • ĆWICZENIA CZYNNE WOLNE, Z OPOREM
 • ĆWICZENIA WSPOMAGANE
 • NAUKA CZYNNOŚCI LOKOMOCJI
 • WYCIĄGI
 • MASAŻ MECHANICZNY
 • ĆWICZENIA SPECJALNE
 • PIONIZACJA
 • ĆWICZENIA IZOMETRYCZNE
 • ĆWICZENIA GRUPOWE